Friday, January 30, 2009

Audio Hồ Ly Trắng [Tiểu Thuyết Quỳnh Dao] (Hoàn)


Hồ Ly Trắng

Tác giả: Quỳnh Dao
Thể loại: Tiểu Thuyết Ngắn
Số Chương: 5
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Monday, January 26, 2009

Audio Biệt Ly Ơi Chào Mi [Tiểu Thuyết Quỳnh Dao] (Hoàn)


Biệt Ly Ơi Chào Mi

Tác giả: Quỳnh Dao
Thể loại: Tiểu Thuyết
Số Chương: 17
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Popular Posts