Saturday, October 15, 2022

[Beta] Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác (Update p35)


Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác

Tác giả: Thiếu Địa Qua
Thể loại: Cổ đại, Xuyên Không, Trinh Thám, Ngọt sủng, Song khiết, Phá án, Mỹ thực, 1v1, Thị giác nữ chủ
Số Chương: 154
Tình trạng: đang beta
Edit: từ chương 1-52: Nguyên Cung
Edit: từ chương 52-hết: Nấm lùn
Beta: Đào Mai


Đào Mai thích truyện này nên beta lại để cho Ly Ly đọc đăng audio...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...

Friday, October 14, 2022

Audio Sủng Thê Như Lệnh 02 [Xuyên Không, Nam Trọng Sinh, Cổ Đại] (Update P64)Sủng Thê Như Lệnh 02

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Ngọt
Số Chương: 224
Tình trạng: đang đọc
Edit + beta: Đào Mai
Đọc bởi: Ly Ly


Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Thursday, October 13, 2022

Audio Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng 02 [Trùng Sinh, Cổ Đại] (Update P79)


Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng
Tựa: Thủ phụ dưỡng thành sổ tay

Tác giả: Văn Đàn
Thể loại: Thanh mai trúc mã, Sủng, Ngọt, Cung đình hầu tước, Trùng Sinh
Số Chương: 197
Tình trạng: đang đọc (hoàn edit)
Nguồn: https://www.audiotruyendaomai.com/
Diễn Đọc: Đào Mai và Ly Ly


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Sunday, October 9, 2022

[Edit] Thần Y Đích Nữ (Update ph303 ch931-933)

Than Y Dich Nu

Thần Y Đích Nữ

Tác giả: Dương Thập Lục
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Số Chương: 1272
Tình trạng: đang edit
Edit + Beta: Đào Mai


Truyện này Đào Mai edit từ chương 760 đến cuối để cho Ly Ly đọc đăng audio...

Xin vui lòng không sao chép và re-upload truyện dưới mọi hình thức

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...

Thursday, October 6, 2022

Audio Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông [Trọng Sinh, Cổ Đại] (Hoàn)
Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Tác giả: Cố Liễu Chi
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại
Edit: Thùy Lam
Số Chương: 114 + 7 phiên ngoại
Đọc bởi: Văn Văn


Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Mục Lục - Audio Truyện Đào MaiDanh sách tất cả truyện trên trang Audio Truyện Đào Mai

Popular Posts