Wednesday, November 3, 2021

Audio Nhân Duyên Tiền Định [Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng] (Hoàn)Nhân Duyên Tiền Định

Tác giả: Mục Đề Hoàng Hoàng
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Ngọt
Nguồn: wattpad Roseny chung chung
Số Chương: 115
Editor: Roseny Chung – Halley
Đọc bởi: Văn Văn


Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Friday, October 15, 2021

[Edit] Sủng Thê Như Lệnh (Hoàn)Sủng Thê Như Lệnh

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Ngọt
Số Chương: 224
Tình trạng: Hoàn
Nguồn convert: Tàng Thư Viện
Edit: Đào Mai


Thursday, September 9, 2021

Audio Thứ Nữ Hữu Độc 04 [Trọng Sinh, Cổ Đại, Nử Cường] (Hoàn)

Thu Nu Huu Doc

Thứ Nữ Hữu Độc


Tác giả: Tần Giản
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Nử Cường
Số Chương: 294
Tình trạng: đang đọc (edit đã hoàn)
Đọc bởi: Đào Mai + Ly LyXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Monday, March 1, 2021

Audio Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày [Ngôn Tình, Xuyên thư] (Hoàn)


Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Tác giả: Thanh Oa
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên thư, Nữ Phụ, Ngọt, Hài
Nguồn: Wattpad.com/user/HBNmoemoe
Số Chương: 132
Editor: Linh Nguyệt
Đọc bởi: Ly Ly


Cảm ơn Tác giả Thanh Oa đã viết ra bộ truyện thật hay này!

Cảm ơn Editor Linh Nguyệt đã bỏ công edit bộ truyện này!

xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Tuesday, January 19, 2021

Audio Thứ Nữ Hữu Độc 03 [Trọng Sinh, Cổ Đại, Nử Cường]

Thu Nu Huu Doc

Thứ Nữ Hữu Độc


Tác giả: Tần Giản
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Nử Cường
Số Chương: 294
Tình trạng: đang đọc (edit đã hoàn)
Đọc bởi: Đào Mai + Ly LyXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Popular Posts