Friday, December 23, 2022

[Edit] Thần Y Đích Nữ (Update ph305 ch937-939)

Than Y Dich Nu

Thần Y Đích Nữ

Tác giả: Dương Thập Lục
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Số Chương: 1272
Tình trạng: đang edit
Edit + Beta: Đào Mai


Truyện này Đào Mai edit từ chương 760 đến cuối để cho Ly Ly đọc đăng audio...

Xin vui lòng không sao chép và re-upload truyện dưới mọi hình thức

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...

Monday, December 12, 2022

Mục Lục - Audio Truyện Đào MaiDanh sách tất cả truyện trên trang Audio Truyện Đào Mai

Audio Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng 02 [Trùng Sinh, Cổ Đại] (Hoàn)


Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng
Tựa: Thủ phụ dưỡng thành sổ tay

Tác giả: Văn Đàn
Thể loại: Thanh mai trúc mã, Sủng, Ngọt, Cung đình hầu tước, Trùng Sinh
Số Chương: 197
Tình trạng: hoàn
Nguồn: https://www.audiotruyendaomai.com/
Diễn Đọc: Đào Mai và Ly Ly


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Wednesday, November 23, 2022

Truyện Đào Mai Edit


  • Editor còn non nên còn nhiều sai sót.
  • Edit dựa vào bản convert nên chắc chắn không thể đúng 100% nguyên tác.
  • Edit với mục đích phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả.
  • Xin vui lòng không re-up hoặc copy dưới mọi hình thức!
  • Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...

Thursday, October 6, 2022

Audio Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông [Trọng Sinh, Cổ Đại] (Hoàn)
Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Tác giả: Cố Liễu Chi
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại
Edit: Thùy Lam
Số Chương: 114 + 7 phiên ngoại
Đọc bởi: Văn Văn


Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Friday, August 5, 2022

[Edit] Mỗi đêm đều mơ thấy Thái Tử khi còn nhỏ (Hoàn)Mỗi đêm đều mơ thấy Thái Tử khi còn nhỏ
Tựa (Hán Việt): Mỗi vãn đô mộng đáo thái tử tiểu thời hầu


Tác giả: Tiểu Điềm Bính Chân Điềm
Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Thư, HE
Số Chương: 98
Tình trạng: Hoàn
Nguồn convert: wikidich
Edit: Đào Mai

Thursday, June 16, 2022

[Edit] Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh (Update ch108)Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh
Tựa (Hán Việt): Nịch sủng trùng sinh manh thê siêu đại bài


Tác giả: Mộ Hi
Thể loại: Hiện Đại, Sủng Văn, Trọng Sinh, Giới Giải Trí
Số Chương: 168
Tình trạng: đang edit (convert đã hoàn)
Nguồn convert: Tàng Thư Viện
Edit: Đào Mai

Saturday, March 5, 2022

Audio Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ [Trọng Sinh, Cổ Đại, Điền Văn] (Hoàn)


Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái
Thể loại: Trọng Sinh, Điền Văn, Cổ Đại
Edit: Mạc Thiên Y
Số Chương: 142
Đọc bởi: Văn Văn


Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Thursday, January 6, 2022

Audio Sủng Thê Như Lệnh 01 [Xuyên Không, Nam Trọng Sinh, Cổ Đại]Sủng Thê Như Lệnh 01

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Ngọt
Số Chương: 224
Tình trạng: đang đọc
Edit + beta: Đào Mai
Đọc bởi: Ly Ly


Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Popular Posts