Thursday, November 29, 2018

Audio Thứ Nữ Hữu Độc 01 [Trọng Sinh, Cổ Đại, Nử Cường]

Thu Nu Huu Doc

Thứ Nữ Hữu Độc


Tác giả: Tần Giản
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Nử Cường
Số Chương: 294
Tình trạng: đang đọc (edit đã hoàn)
Đọc bởi: Đào MaiXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Thursday, November 15, 2018

Audio Thần Y Đích Nữ 01 [Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại]

Than Y Dich Nu

Thần Y Đích Nữ

Tác giả: Dương Thập Lục
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Số Chương: 1272
Tình trạng: đang vừa edit vừa đọc
Đọc bởi: Đào Mai


Truyện này Đào Mai đọc từ bản convert, phải vừa đọc vừa edit, vì vậy nếu như có gì sai sót mong các bạn thông cảm.

và vì phải edit nên truyện này sẽ đọc chậm hơn những truyện khác nhe các bạn...

Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Thursday, October 25, 2018

Audio Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Mạt Trà Khúc Kỳ [Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng] (Hoàn)


Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
(Thịnh Sủng Thê Bảo)

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
Số Chương: 188 (Hoàn)
Diễn Đọc: Đào MaiXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Saturday, October 20, 2018

Audio 365 Ngày Hôn Nhân (Khóa Trụ Tim Em) - [Ngôn tình, Hiện Đại] (Hoàn)


365 Ngày Hôn Nhân
(Khóa Trụ Tim Em)

Tác giả: Guai Wu
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại
Số Chương: 368
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Monday, August 20, 2018

Audio Ác Nhân Thành Đôi [Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại] (Hoàn)


Ác Nhân Thành Đôi

Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Số Chương: 233
Diễn Đọc: Đào MaiXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Monday, March 5, 2018

Audio Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi [Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại] (Hoàn)


Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Chá Mễ Thố
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Số Chương: 161 (Hoàn)
Diễn Đọc: Đào MaiXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Friday, February 2, 2018

Audio Nhàn Thê Đương Gia [Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại] (Hoàn)


Nhàn Thê Đương Gia

Tác giả: Tây Lâu Tiểu Nam
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng
Số Chương: 175
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Popular Posts