Thursday, November 15, 2018

Audio Thần Y Đích Nữ 01 [Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại]

Than Y Dich Nu

Thần Y Đích Nữ

Tác giả: Dương Thập Lục
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Số Chương: 1272
Tình trạng: đang vừa edit vừa đọc
Đọc bởi: Đào Mai


Truyện này Đào Mai đọc từ bản convert, phải vừa đọc vừa edit, vì vậy nếu như có gì sai sót mong các bạn thông cảm.

và vì phải edit nên truyện này sẽ đọc chậm hơn những truyện khác nhe các bạn...

Xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...


Audio Phần 01
Audio Phần 02
Audio Phần 03


************8 comments:

Popular Posts