Sunday, September 3, 2017

Audio Thất Phu Nhân [Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại] (Hoàn)


Thất Phu Nhân

Tác giả: Lạc Tùy Tâm
Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Diễn Đọc: Đào MaiXin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Tuesday, June 27, 2017

Audio Ta Là Chính Thê Của Chàng [Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại] (Hoàn)


Ta Là Chính Thê Của Chàng

Tác giả: Văn Nhất Nhất
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại
Diễn Đọc: Đào Mai

Monday, June 12, 2017

Audio Lệnh Truy Nã Đông Cung, Ái Phi Đừng Vội Trốn! [Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại] (Hoàn)


Lệnh Truy Nã Đông Cung, Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Ảm Hương
Thể loại: Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
Diễn Đọc: Đào Mai

Wednesday, May 24, 2017

Audio Mỹ Nhân Khó Gã [Cổ Đại] (Hoàn)


Mỹ Nhân Khó Gã

Tác giả: Thị Kim
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng
Số Chương: 70
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Thursday, May 18, 2017

Audio Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ [Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng] (Hoàn)


Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Tác giả: Mạc Nghiên Yên
Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng, Ngọt
Số Chương: 167
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Sunday, May 7, 2017

Audio Ninh Phi [Xuyên Không, Cổ Đại, Nử Cường] (Hoàn)


Ninh Phi

Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Nử Cường
Số Chương: 53
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Friday, April 28, 2017

Audio Tà Nữ Và Yêu Vương [Cổ Đại, Sủng] (Hoàn)

Ta Nu va Yeu Vuong

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Tà Nhi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng
Số Chương: 46
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Saturday, April 22, 2017

Audio Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát [Ngôn Tình, Hiện Đại] (Hoàn)


Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Tùy Hầu Châu
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại
Số Chương: 57
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Wednesday, April 12, 2017

Audio Ân Nhân Của Võ Hoàng [Cổ Đại, Sủng] (Hoàn)

An Nhan cua Vo Hoang

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Cần Thái
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Ngọt
Số Chương: 10
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Friday, March 24, 2017

Audio Hàm Thê Tiền Đa Đa [Xuyên Không, Cổ Đại] (Hoàn)


Hàm Thê Tiền Đa Đa

Tác giả: Minh Tinh
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại
Diễn Đọc: Đào Mai

Tuesday, March 21, 2017

Audio Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến [Ngôn Tình, Hiện Đại, Trinh Thám] (Hoàn)


Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Trinh Thám
Số Chương: 87
Diễn Đọc: Đào Mai


xin vui lòng không sao chép và re-upload audio dưới mọi hình thức

Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ...

Popular Posts