Sunday, October 2, 2022

[Beta] Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác (Update p25)


Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác

Tác giả: Thiếu Địa Qua
Thể loại: Cổ đại, Xuyên Không, Trinh Thám, Ngọt sủng, Song khiết, Phá án, Mỹ thực, 1v1, Thị giác nữ chủ
Số Chương: 154
Tình trạng: đang beta
Edit: từ chương 1-52: Nguyên Cung
Edit: từ chương 52-hết: Nấm lùn
Beta: Đào Mai


Đào Mai thích truyện này nên beta lại để cho Ly Ly đọc đăng audio...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...


Mục Lục

Phần 001    Phần 002    Phần 003
------------------------------------------------------------------
Phần 004    Phần 005    Phần 006
------------------------------------------------------------------
Phần 007    Phần 008    Phần 009
------------------------------------------------------------------
Phần 010    Phần 011    Phần 012
------------------------------------------------------------------
Phần 013    Phần 014    Phần 015
------------------------------------------------------------------
Phần 016    Phần 017    Phần 018
------------------------------------------------------------------
Phần 019    Phần 020    Phần 021
------------------------------------------------------------------
Phần 022    Phần 023    Phần 024
------------------------------------------------------------------
Phần 025    Phần 026    Phần 027
------------------------------------------------------------------
Phần 028    Phần 029    Phần 030
------------------------------------------------------------------
Phần 031    Phần 032    Phần 033
------------------------------------------------------------------
Phần 034    Phần 035    Phần 036
------------------------------------------------------------------
Phần 037    Phần 038    Phần 039
------------------------------------------------------------------
Phần 040    Phần 041    Phần 042
------------------------------------------------------------------


************No comments:

Post a Comment

Popular Posts